FESTES SANT JAUME

web informativa de les festes populars d'ondara

NOTÍCIES LA VEU D'ONDARA RELACIONADES AMB SANT JAUME

Veure més notícies relacionades: fes clic.

ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES DEL POBLE D'ONDARA


És voluntat de l'Ajuntament d'Ondara promoure aquest Reglament per refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es desenvolupen d'una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme.

ACCÉS ALS FORMULARIS SEGONS ORDENANÇA PER INSCRIURE LES PENYES, SOL·LICITAR AUTORITZACIÓ DE GARITOS, ACTIVITATS/OCUPACIÓ

En cas de donar-se d'alta una penya o quintada que desitge tenir un espai en la via pública en les zones autoritzades pel muntatge dels garitos caldrà omplir els Annex 2 i 3. En el cas de sol·licitar una activitat durant les festes i realitzar una ocupació de la vía publica o tall de carrer s'ha d'omplir l'Annex 1.

ANNEX 1

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ACTIVITATS / OCUPACIÓ

Accedir a tràmits de la seu electrònica i buscar un dels següents tràmits: "Sol·licitud de Tall de la Via Pública" o "Sol·licitud de Llicència d'Ocupació".

ANNEX 2

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ DE GARITO

Emplenar el formulari en pdf i signar-lo digitalment o manualment. Finalment registrar per registre d'entrada telemàticament a la seu electrònica o presencialment a les oficines de l'ajuntament.

ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INSTAL·LACIÓ DE GARITO

Emplenar el formulari en pdf i signar-lo digitalment o manualment. Finalment registrar per registre d'entrada telemàticament a la seu electrònica o presencialment a les oficines de l'ajuntament.