FESTES SANT JAUME 

Web informativa de les Festes Populars d'Ondara

ORDENANÇA REGULADORA DE FESTES DEL POBLE D'ONDARA

És voluntat de l'Ajuntament d'Ondara promoure aquesta ordenança per refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festeigs es desenvolupen d'una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme. 


També s'estima oportú regular els drets i deures de totes les persones, comissions, penyes i, en general, tots els agents socials que en el seu conjunt fan possible la celebració dels diferents actes. En un altre ordre de coses, convé tenir present que la competència per aprovar aquesta ordenança deriva de les previsions que al respecte fan els articles 4 i 22 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i l'art. 33 de la Llei Valenciana 8/2010 de Règim Local, pel que fa a les competències municipals.