SANT JAUME 2021

HORARI SOL·lICITUD D'INVITACIONS PER A LA GENT EMPADRONADA

DEL 21 DE JUNY AL 15 DE JULIOL. DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 10 A 12 HORES I DE 17 A 19 HORES. A LA CASA DE CULTURA

PROGRAMA DE FESTES

PREGUNTES FREQÜENTS

fitxes de sol·Licitud

PROtocol de seguretat

cancel·lació d'invitacions